Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Aros

Ar gyrion tref ddeniadol Cricieth ar lan y môr, mae gennym gasgliad o fythynnod hunanarlwyo cyfforddus, wedi’u dodrefnu’n chwaethus.  Mae’r rhain yn berffaith ar gyfer gwyliau pysgota yng Ngogledd Cymru, ond hefyd yr un mor ddymunol ar gyfer gwyliau o bob math yn yr ardal.  

Eisteddfa - Tŷ Gwledig a Bythynnod Digon o le i 2-18 o unigolion, gyda chyfle i bysgota brithyll neu bysgod bras ar y safle.  Mae croeso i gŵn aros ym mhob un o’r bythynnod.

Byddai’r sawl sy’n mwynhau pysgota wrth eu bodd yn aros yn Eisteddfa gan fod y llyn ar garreg eu drws a chyfle i daro yno am awr neu ddwy o bysgota unrhyw bryd.   Ond mae hefyd ddigonedd i’w wneud ar gyfer pobl sydd ddim am bysgota.

Gallwch ymweld â rhai o atyniadau mwyaf diddorol yr ardal, neu fynd am dro ar hyd y llwybrau hyfryd neu’r traethau, neu hyd yn oed roi eich traed i fyny yn eich bwthyn cyfforddus.

Mae’r prif dŷ, sef Eisteddfa  yn wych ar gyfer teuluoedd mawr, grwpiau o ffrindiau neu glybiau pysgota, gan fod llety ar gyfer 18 o bobl mewn 9 llofft.  Mae’r tŷ ar safle godidog yn wynebu’r llynnoedd, gan edrych drostynt tuag at y mynyddoedd ar y gorwel.

Gallech aros yn Bwthyn Bach, sy’n lle clyd i ddau, neu gellir ei ddefnyddio ar y cyd â’r prif dŷ fel llofft ychwanegol ar y llawr gwaelod.  Un o nodweddion arbennig Bwthyn Bach ydy’r twba twym sydd ar gael ynddo.

Bwthyn modern, cyfforddus ydy Glas y Dorlan sydd ychydig ymhellach draw ar dir y fferm, gyda lle ynddo ar gyfer pedwar person ar y llawr gwaelod, sydd felly’n cynnig mynediad hwylus i unrhyw un â ganddo anawsterau symud.

Mae Tŷ Mawr yn cynnig lle i 8 person, ac mae lle i 10 yn Eisteddfa ac mae’r ddau ar y cyd yn cynnig llety cyfforddus i deuluoedd mwy neu grŵp o ffrindiau.

Pysgota - mae gostyngiad o 50% i bob un o’n gwesteion ar gostau pysgota yn ystod eu harhosiad; (mae costau pysgota yn cael ei gynnwys ym mhris Glas y Dorlan);  bydd rhaid talu ffi fechan am unrhyw frithyll a ddelir ar gyfer ei fwyta ar y safle.