Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

 

 

Aros
Mae gennym fwthyn gwyliau hunanddarpar  moethus â lle i bedwar o bobl ar y safle.

Mae tua 500 llath o’r llynnoedd sy’n golygu ei fod yn ddigon pell i chi gael llonydd ond yn ddigon agos i chi gerdded at y llyn o'ch dewis.

Gall aelodau o’r teulu sydd ddim yn pysgota fwynhau heddwch a chysur y bwthyn neu grwydro i fwynhau rhai o atyniadau a gweithgareddau yr ardal hardd hon.
Mae pris aros yn y bwthyn yn cynnwys pysgota faint fynnwch ar y Llyn Pleser a faint fynnwch o bysgota plu dal-a-rhyddhau ar y ddau Lyn Brithyll (ond rydym yn gofyn bod pobl ifanc o dan 16 oed yng nghwmni oedolyn bob amser ar y Llyn Plu). Byddwn yn codi tâl fesul pwys am y pysgod a gedwir. 
Mae’r pris hefyd yn cynnwys defnyddio un peg y dydd ar Lyn y Teulu ac un ar y Llyn Carp (bydd angen i chi archebu’r pegiau ar y llynnoedd hyn ymlaen llaw – cysylltwch â ni i gael y manylion).
Llety arall yn yr ardal:
Maes Carafanio a Gwersylla Eisteddfa                      01766 522696  (yn union drws nesaf)
Maes Carafanio a Gwersylla Mynydd Du                 07407 646877 (300 llath – llwybr troed o’r maes i’r Bysgodfa)
Gwely a Brecwast Glan y Wern                                  01766 522061 (200 llath) 
Ffermdy Tyddyn Iolyn - bythynnod hunan ddarpar     01766 522509 (gwefan)
Mae digon o lety da yn y pentref ac yng Nghricieth gerllaw.  Mae gennym restr o lefydd gwely a brecwast, llety hunanddarpar a gwestai; cysylltwch â ni am fanylion.