Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Ystafell Gyfarfod

Ym mhrif adeilad y bysgodfa, yn ogystal â’r dderbynfa, y siop offer a’r caffi, mae gennym ystafell bwrpasol ar gyfer sgyrsiau, cyfarfodydd a phartïon. Mae yno le i 25 o bobl eistedd mewn rhesi neu 12 o gwmpas bwrdd cynhadledd ac felly mae’n ddelfrydol ar gyfer sgyrsiau neu gyfarfodydd bach.

Mae’r ystafell ar gael i’w llogi am brisiau rhesymol iawn. Mae croeso i chi gysylltu â ni i gael y manylion neu bicio draw i weld yr ystafell a thrafod eich gofynion.