Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Caffi Cedron

Mae ein caffi hyfryd yn edrych dros harddwch Llyn y Teulu. Ein nod yw gweini bwyd da am brisiau rhesymol mewn lle cysurus, anffurfiol. Yn yr haf ac ar ddyddiau heulog o aeaf, mae pobl wrth eu bodd yn eistedd allan ar y feranda'n gwerthfawrogi'r golygfeydd gwych.

Mae pobl leol ac ymwelwyr yn dod yn ôl dro ar ôl tro i fwynhau ein brecwastau blasus, sydd ar gael tan 3.30pm bob dydd. Cewch ymlacio dros goffi, dewis un o'n cacennau cartref, neu brofi cinio ysgafn neu lond plât o fwyd o’n bwydlen gynhwysfawr.

Mae croeso i gwsmeriaid ddod â cwn ufudd i'r caffi.

Os ydych yn rhy brysur yn pysgota, ffoniwch ni â’ch archeb ac fe ddown ni â’r bwyd i’ch peg. Rhowch ein rhif yn eich ffôn rŵan! 01766 522148 neu 07759 871327.

Mae’r caffi a’r toiledau’n addas ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn.