Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Partïon

Mae Eisteddfa’n lle gwych i gynnal parti prynhawn i ddathlu achlysur arbennig gyda ffrindiau. Gallech drefnu i bysgota ar Lyn y Teulu neu’r Llyn Brithyll ac yna gael tamaid i’w fwyta mewn ystafell wedi’i chadw ar gyfer eich criw chi gan sicrhau bod rhywbeth at ddant pawb.

Mae gennym drwydded i werthu alcohol fel y gallwch gynnig llwncdestun i'ch helfa ond rydym wrth ein bodd yn cynnal partïon pen-blwydd i bysgotwyr bach hefyd.

Er y gallwn gynnig partïon pen-blwydd ar gyfer plant o bob oed, rydym yn credu y byddai plant 8 oed a throsodd yn mwynhau eu hunain yn well na rhai bach iawn.

Mae’r pris yn cynnwys pysgota ar Lyn y Teulu neu’r Llyn Brithyll, abwyd a llogi offer, a dewis o bryd poeth neu fwyd parti’n cynnwys brechdanau, cacennau a diod.

Bydd aelod o staff y bysgodfa wrth law i’ch helpu â’r pysgota ond, ar gyfer parti plant, rydym yn gofyn i chi sicrhau bod gennych ddigon o oedolion i oruchwylio’r plant, yn dibynnu ar eu hoedran. Gallwn ddarparu cacennau dathlu syml (wedi eu harchebu ymlaen llaw) ond mae croeso i chi ddod ag un eich hunan. 

Mae pris partïon plant yn cynnwys te/coffi ar gyfer dau oedolyn. Rydym yn gofyn am flaendal wrth drefnu ac o leiaf saith diwrnod o rybudd os byddwch yn canslo.