Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

 • Adar y Llynnoedd a'r Fferm - taith gerdded hawdd dydd Iau, Mehefin 25

  bird walk poster

 • Barbiciw Affricanaidd! Nos Wener 2il Mehefin

   

  Mae’n wythnos barbiciw cenedlaethol a bydd Maggie Ogunbanwo o Fwydydd Egsotic Maggie yn dathlu drwy greu Barbiciw Affricanaidd arbennig yma ym Mhysgotfa Eisteddfa.

  Ymunwch gyda ni, £15 oedolion £7.50 plant.

  Ffoniwch i fwcio –

  Maggie 07949 589736 neu Jane ar 07753 818414

 • Cystadleuaeth Pysgota Plu - i godi arian at Tim Ieuenctid Cymru - dewch yn llu i'w cefnogi!

  Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Sue Morgan ar 07773 721479 neu y bysgotfa ar 01766 522148.

  Cystadleuaeth Tim Ieuenctid Cymru

Oriau AgorLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi ar agor pob dydd 8.00 yb - 4.30 yp

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

 • Adar y Llynnoedd a'r Fferm - taith gerdded hawdd dydd Iau, Mehefin 25

  bird walk poster

 • Barbiciw Affricanaidd! Nos Wener 2il Mehefin

   

  Mae’n wythnos barbiciw cenedlaethol a bydd Maggie Ogunbanwo o Fwydydd Egsotic Maggie yn dathlu drwy greu Barbiciw Affricanaidd arbennig yma ym Mhysgotfa Eisteddfa.

  Ymunwch gyda ni, £15 oedolion £7.50 plant.

  Ffoniwch i fwcio –

  Maggie 07949 589736 neu Jane ar 07753 818414

 • Cystadleuaeth Pysgota Plu - i godi arian at Tim Ieuenctid Cymru - dewch yn llu i'w cefnogi!

  Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Sue Morgan ar 07773 721479 neu y bysgotfa ar 01766 522148.

  Cystadleuaeth Tim Ieuenctid Cymru

Opening HoursLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi ar agor pob dydd 8.00 yb - 4.30 yp

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

Opening HoursLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi ar agor pob dydd 8.00 yb - 4.30 yp

 • Adar y Llynnoedd a'r Fferm - taith gerdded hawdd dydd Iau, Mehefin 25

  bird walk poster

 • Barbiciw Affricanaidd! Nos Wener 2il Mehefin

   

  Mae’n wythnos barbiciw cenedlaethol a bydd Maggie Ogunbanwo o Fwydydd Egsotic Maggie yn dathlu drwy greu Barbiciw Affricanaidd arbennig yma ym Mhysgotfa Eisteddfa.

  Ymunwch gyda ni, £15 oedolion £7.50 plant.

  Ffoniwch i fwcio –

  Maggie 07949 589736 neu Jane ar 07753 818414

 • Cystadleuaeth Pysgota Plu - i godi arian at Tim Ieuenctid Cymru - dewch yn llu i'w cefnogi!

  Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Sue Morgan ar 07773 721479 neu y bysgotfa ar 01766 522148.

  Cystadleuaeth Tim Ieuenctid Cymru

Twitter