Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

 • Penwythnos ar gael ym mis Medi

   

  Mae un o'n gwesteion wedi gorfod canslo eu penwythnos yn y bwthyn ym mis Medi, 22 - 25 dydd Gwener - Llun. £300 yn cynnwys pysgota.  Caniateir cwn.

  www.criccieth-holiday-cottage.com  Rhowch alwad i ni ar 01766 522148 neu 07753 818414 i fwcio.

   

  R

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

   

Oriau AgorLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi dyddiol 8.00 yb - 8.00 yp, Sul 4.30 yp


Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

 • Penwythnos ar gael ym mis Medi

   

  Mae un o'n gwesteion wedi gorfod canslo eu penwythnos yn y bwthyn ym mis Medi, 22 - 25 dydd Gwener - Llun. £300 yn cynnwys pysgota.  Caniateir cwn.

  www.criccieth-holiday-cottage.com  Rhowch alwad i ni ar 01766 522148 neu 07753 818414 i fwcio.

   

  R

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

   

Opening HoursLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi dyddiol 8.00 yb - 8.00 yp, Sul 4.30 yp


Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

Opening HoursLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi dyddiol 8.00 yb - 8.00 yp, Sul 4.30 yp


 • Penwythnos ar gael ym mis Medi

   

  Mae un o'n gwesteion wedi gorfod canslo eu penwythnos yn y bwthyn ym mis Medi, 22 - 25 dydd Gwener - Llun. £300 yn cynnwys pysgota.  Caniateir cwn.

  www.criccieth-holiday-cottage.com  Rhowch alwad i ni ar 01766 522148 neu 07753 818414 i fwcio.

   

  R

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

   

Twitter