Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

 • Mae'r Pysgotfa ar agor yn ddyddiol o 8.00 yb.  dim angen bwcio ymlaen llaw, dim ond os byddwch eisiau dod ar y Llyn Carp.

  Caffi ar agor 8yb - 4yp pob dydd heblaw dydd Mawrth.  Eistedd allan yn unig ar hyn o bryd.

   

   

 •  


    

   

   

   

 •  

   


   

   

   

   

   

Oriau AgorLocation

Pysgota dyddiol 8.00yb –machlyd
Caffi 8 - 4 pob dydd ond dydd Mawrth

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

 • Mae'r Pysgotfa ar agor yn ddyddiol o 8.00 yb.  dim angen bwcio ymlaen llaw, dim ond os byddwch eisiau dod ar y Llyn Carp.

  Caffi ar agor 8yb - 4yp pob dydd heblaw dydd Mawrth.  Eistedd allan yn unig ar hyn o bryd.

   

   

 •  


    

   

   

   

 •  

   


   

   

   

   

   

Opening HoursLocation

Pysgota dyddiol 8.00yb –machlyd
Caffi 8 - 4 pob dydd ond dydd Mawrth

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

Opening HoursLocation

Pysgota dyddiol 8.00yb –machlyd
Caffi 8 - 4 pob dydd ond dydd Mawrth

 • Mae'r Pysgotfa ar agor yn ddyddiol o 8.00 yb.  dim angen bwcio ymlaen llaw, dim ond os byddwch eisiau dod ar y Llyn Carp.

  Caffi ar agor 8yb - 4yp pob dydd heblaw dydd Mawrth.  Eistedd allan yn unig ar hyn o bryd.

   

   

 •  


    

   

   

   

 •  

   


   

   

   

   

   

Twitter