Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Y Llyn Carp
Mae hwn yn llyn delfrydol – ac yn dipyn o her – i’r pysgotwr carp profiadol.

Mae’n llyn diddorol sydd ychydig dros erw o faint, gyda thair ynys fechan, corsleoedd a gwelyau lilis, ac mae ynddo garpiaid gloyw, cyffredin a rhithiol hyd at 25 pwys.

Mae chwe pheg â digon o le rhyngddynt, y rhan fwyaf yn ddigon mawr ar gyfer bifi dwbl. Mae tocynnau 24 awr ar gael weithiau – y perchnogion sydd i benderfynu pryd a faint. Mae prydau ar gael yn y caffi ac mae yno floc toiledau gyda chawod.  Mae'n well archebu lle ar y llyn hwn ymlaen llaw. 

Nid yw’n bell i gerdded at y Llyn Carp o’r prif faes pacio ond mae 3 man parcio ar lan y Llyn Pleser gerllaw ar gyfer pobl anabl sydd â bathodyn glas.

Sylwch: Dim ond pysgotwyr carp profiadol sy’n cael pysgota ar y llyn hwn ac mae’n rhaid i chi fod dros 16 oed. Mae’n rhaid hefyd i chi ddod â’ch offer pysgota carp eich hunan yn cynnwys mat dadfachu carp, rhwyd lanio o leiaf 32” a lein bysgota 12 pwys o leiaf. Mae ein siop offer ar y safle yn gwerthu dewis da o abwyd ac offer.

Cofiwch, mae croeso mawr yn Eisteddfa i bobl sydd ddim yn pysgota. Fe gân nhw fwynhau’r awyrgylch heddychlon o’n caffi trwyddedig cysurus. Mae cyfle i fwynhau coffi newydd ei falu a chacen gartref flasus neu lond plât o fwyd y tu mewn i'r caffi, ar ein feranda neu hyd yn oed wrth eich peg pysgota.

Os byddwch am i ni ddanfon bwyd i’ch peg, darllenwch ein bwydlen, cadwch ein rhif – 01766 522148 neu 07759 871327 – ac archebwch pan fyddwch yn barod. Darllenwch rheolau y Llyn Carp yma.