Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Y Llyn Pleser
Y Llyn Pleser yw’r mwyaf o’n tri llyn pysgod bras. Mae tua dwy erw o faint ac mae arno 30 o begiau gyda digon o le rhyngddynt.

Mae’n llyn trawiadol iawn, gydag ynys, corsleoedd a gwelyau lilis ac mae ynddo stoc da o bysgod amrywiol yn cynnwys carp gloyw a chyffredin (y trymaf a ddaliwyd yma yn 18 pwys); sgretenod – gwyrdd ac aur – hyd at 5 pwys; twb y dail hyd at 4 pwys; merfogiaid, rhuddbysgod, rhufelliaid, a draenogiaid dŵr croyw.

Gellir llogi offer ar gyfer pysgota bras ar y Llyn Pleser o’n siop offer sydd ar y safle.

Nid yw’n bell i gerdded at y llyn o’r prif faes pacio ond mae ychydig o fannau parcio ar lan y llyn ar gyfer pobl anabl sydd â bathodyn glas.

Yn y gaeaf, rydym yn trefnu cyfres o gystadlaethau agored: cadwch olwg ar yr adran Beth sy’n Digwydd i weld y dyddiadau.

Mae gwersi preifat ar gael; gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â hyfforddwyr pysgota lleol a all gyfarfod â chi wrth y llynnoedd. Mae’n rhaid trefnu hyn ymlaen llaw. Codir y ffioedd pysgota arferol a byddwch yn talu’r hyfforddwr yn uniongyrchol am y wers.

Cofiwch, mae croeso mawr yn Eisteddfa i bobl sydd ddim yn pysgota. Fe gân nhw fwynhau’r awyrgylch heddychlon o’n caffi trwyddedig cysurus. Mae cyfle i fwynhau coffi newydd ei falu a chacen gartref flasus neu lond plât o fwyd y tu mewn i'r caffi, ar ein feranda neu hyd yn oed wrth eich peg pysgota.

Os byddwch am i ni ddanfon bwyd i’ch peg, darllenwch ein bwydlen, cadwch ein rhif – 01766 522148 neu 07759 871327 – ac archebwch pan fyddwch yn barod. Rheolau a phrisiau’r Llyn Pleser.