Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Llyn y Teulu

Mae Llyn y Teulu yn boblogaidd iawn gyda theuluoedd ifanc ac mae arno ddeg peg mawr â digon o le rhyngddynt.

Mae’r llyn hwn yn ddigon pell o’r llynnoedd eraill ac mae’r caffi a’r siop yn edrych i lawr drosto fel y gall pobl sydd ddim yn pysgota fwynhau paned neu bryd o fwyd a gwylio gweddill y teulu’n pysgota ar y llyn. Mae ein staff wrth law rhag ofn nad ydych wedi arfer pysgota a bod angen help arnoch.

Mae tocynnau ar gyfer Llyn y Teulu’n cynnwys abwyd a llogi offer ac felly does dim angen i chi ddod â dim gyda chi. 

Rheolau a phrisiau Llyn y Teulu.