Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Y Llyn Brithyll

Dyma’r lleiaf o’r ddau lyn brithyll yn Eisteddfa a chewch bysgota ag abwyd neu â phlu.

Caiff ei lenwi’n rheolaidd â brithyll seithliw maint da ar gyfer y badell ffrïo (1-1½ pwys) ac mae’n llyn da ar gyfer pysgotwyr profiadol a dechreuwyr.

Family Lake

Os yw’ch bryd ar gael brithyll ffres ar gyfer y barbeciw, mae pysgota â chynrhon neu bryfed genwair yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr ac mae gennych siawns dda o ddal rhywbeth. Dim angen poeni am swper heno felly!

Gallwch brynu abwyd neu logi offer yn ein siop felly does dim angen dod â dim gyda chi. Rheolau a phrisiau’r Llyn Brithyll.