Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Y Llyn Plu

Mae’r Llyn Plu yn lle gwych i bysgota. Mae’r llyn hwn dros ddwy erw o faint – llyn mwyaf Eisteddfa. Mae ynddo frithyll seithliw rhagorol â’u pwysau’n cyrraedd ffigurau dwbl, ynghyd â thipyn o frithyll brown a rhai glas. Roedd y brithyll seithliw mwyaf a ddaliwyd yn y llyn hyd yma yn 18 pwys.

Mae 17 o begiau ar y llyn, yn cynnwys llwyfan pysgota ar gyfer pobl anabl, a lle hwylus i barcio.

Mae gwersi preifat ar gael; gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â hyfforddwyr pysgota cymwys lleol a all gyfarfod â chi wrth y llynnoedd. Mae’n rhaid trefnu hyn ymlaen llaw. Codir y ffioedd pysgota arferol a byddwch yn talu’r hyfforddwr yn uniongyrchol am y wers.

Family Lake

Cofiwch, mae croeso mawr yn Eisteddfa i bobl sydd ddim yn pysgota. Fe gân nhw fwynhau’r awyrgylch heddychlon o’n caffi trwyddedig cysurus. Mae cyfle i fwynhau coffi newydd ei falu a chacen gartref flasus neu lond plât o fwyd y tu mewn i'r caffi, ar ein feranda neu hyd yn oed wrth eich peg pysgota.

Os byddwch am i ni ddanfon bwyd i’ch peg, darllenwch ein bwydlen, cadwch ein rhif – 01766 522148 neu 07759 871327 – ac archebwch pan fyddwch yn barod.

Rheolau a phrisiau’r Llyn Plu.