Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Pysgotwr Newydd?

Dyma’ch cyfle i roi cynnig ar rywbeth newydd. Yn Eisteddfa, mae gennym sawl dewis hwylus ar gyfer pobl sydd am roi cynnig ar y gweithgaredd gwych hwn mewn lle hyfryd.

Llyn y Teulu (*Tocyn teulu £22)
Mae'r Llyn Teulu’n le gwych i ddechrau pysgota bras ac i gael bore neu brynhawn o awyr iach a hwyl gyda'ch teulu.

Mae’r llyn ger ein caffi a’r dderbynfa ac mae cymorth a chyngor wrth law. Gan fod yr offer a'r abwyd wedi'u cynnwys, byddwch yn barod i gael amser difyr gyda'r teulu am bris da!

Y Llyn Brithyll
Os oes arnoch chwant ceisio dal pysgod i swper, y Llyn Brithyll yw’r lle i chi. Mae pysgota â chynrhon neu bryfed genwair yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr ac mae gennych siawns dda o ddal rhywbeth; perffaith ar gyfer barbeciw.

Dim angen poeni…
Pan fyddwch yn barod i symud ymlaen fel pysgotwr, holwch ni am hyfforddwyr lleol a all gyfarfod â chi wrth y llynnoedd i'ch dysgu a'ch helpu i symud ymlaen i'r cam nesaf.

Cofiwch, mae croeso mawr i bobl sydd ddim yn pysgota ddod gyda chi i Eisteddfa. Fe gân nhw fwynhau’r awyrgylch heddychlon o’n caffi trwyddedig cysurus. Mae cyfle i fwynhau coffi newydd ei falu a chacen gartref flasus neu lond plât o fwyd y tu mewn i'r caffi, ar ein feranda neu hyd yn oed wrth eich peg pysgota.